FARKINDALIK İÇİNDE YAŞAMAK

FARKINDALIK İÇİNDE YAŞAMAK
İnsanlar, nerede yaşadıklarını, ne yaptıklarını, hayat boyu neyi keşfetmeye çalıştıklarını bilmeden, Belki de her zaman diliminde aradıklarının yanında olduğunun farkında olmadan, her günü bir diğerinin tekrarı olarak yaşarken, vaktin uçup gittiğinden habersizdirler.
Zaman bir biri arkasından dönüp duran bir saat kadranından ibaret değildir. Evrende her şey hareket halindedir. Okullarımızda dünyamızın boşlukta bir yörünge etrafında dönüyor olduğu öğretilmiştir. Kâinatın sırları bu dönüş hareketinin içinde gizlidir.
Yüce Mevla yarattıklarına rehber olması için, Fatiha suresinde ışık tutmuş ferasetli zihinlere. Tekrarlayandır. Fatiha’nın anlamı.
Hayat tekrarlardan ibarettir. Yaşadığımız her olay, yaptığımız her iş birbirini takip ediyormuş gibi görünmese de bir başka zaman diliminde yaşanmış, Şu anda da yaşanan Yaşanılmışın tekrarından ibarettir. Bize nasıl yaşamamız gerektiği. Yaratıcımız tarafından öğretilmiş. dem atamızdan bu yana unutulanlar. Hatırlanmaya ve yaşanmaya çalışılmaktadır.
Konuştuğumuz dilin adı ister Türkçe, ister İngilizce, isterse Hintçe olsun hiç fark etmez. Toplumdan topluma değişiklik gösterse de Tek bir dil hâkimdir. Dünyaya… Allah kelamının leh fi mahfuzda saklı olduğunu işaret eden yaratıcımız. O mübarek kelamından Huzmeleri peygamberimiz vasıtası ile yarattıklarına iletmiş. Ben sizi bana kulluk edin diye yarattım mesajını vermiştir. Nasıl yaşamamız gerektiğini belirtmiş, Farklı idraklara sahip kullarını birlik bayrağı altında toplamayı amaçlamış. Yaşadıkları zaman süreci içerisinde birlik içinde yaşamaları gerektiğine ışık tutmuştur. Lâ ilâhe illallah kelime-i tevhidi ile kendisinin tekliğine şahadet eden beyinler. Tevhidi rabbin tekliğini nasıl inkâr ederler? Ancak tevekkül yolu ile tekliğin bilincine erişilir.
Allah bize yazmayı ve konuşmayı öğretmiş. İlk insanlar sembollerin dili ile anlaşmışlar. Zaten yazı yazarken kullandığımız harflerde birer sembol değil midir? Zaman içerisinde bazı yasakları toplum düzenini sağlamak adına yine bizim seçtiğimiz bizi yönetecek insanlar koyup. Uygulamışlardır. Semboller adeta taşların arkasına ulaşılamayacak yerlere insanlar tarafından zaman zaman gizlenmiştir. Böylece insanların öğrenmeleri bir nebze de olsa engellenmeye çalışılmıştır.
Şimdi o tarih öncesi devirlerde ki gizlenen bilgelik sembollerini, Bulup ortaya çıkarmak için büyük uğraşılar söz konusudur. Ancak insanoğlunun geleceği o sembollerde gizli midir bilinmez. Keşfetmek o kadar da kolay değildir. Asırlardır üzerlerine yığın yapılmış tam on milyar yıl dile kolay. Ölümsüzlük iksirini aramış durmuş, insanoğlu keşfe çıkmış. Sembolleri bulmak için. Tapınak ve Tao öğretileri, kur’an öğretileri ve daha fazla çeşitli öğretiler, Yaradılış gerçeğini keşfetmek için gösterilen, çalışılan uğraşılar. Sürüp gitmektedir.
Mantı kuş tay yır Dili Atalarımızın ilk kullanmaya başladığı kuşdilidir. Araştırılıp ciltler dolusu kitaplar yazılmış yine de gizemini korumaktadır. Çünkü o insanoğlunun beynindeki genlerde mevcut nesilden Nesil’e aktarılıp gelmektedir. Beynin gücüne henüz hiçbir teknoloji erişmiş değil.
Kullandığımız en hızlı bilgisayar remileri, beyin gücünün belki de milyarda biri kadardır. Belki de o güce bile sahip değildir. Oysaki bizler bilgisayarı çağımızın son teknolojisi olarak görmekteyiz. Tüm hayatımızı ona bağlamışız. Belki de o bizi esir etmiş kendine. İnsanın kendi eli ile yarattığı teknoloji canavarı sonunda insanoğlunu yok edecektir. Onun sayesinde uzaya yerleştirilen uydular, bir dokunmayla dünya parmaklarının ucunda ne kadar büyüleyici bir dünya sunuyor insanoğluna.
Bilmiyorlar ki sarhoş olmuşlar onun sundukları karşısın da, en büyük düşman insanları uyuşturan bir uyuşturucu. Bilgi sayarlar büyüleyici oyuncaklar. Bu büyüleyici oyuncaklarla her işlerini çarçabuk yaptıklarından Elleriyle yaptıkları putlara adeta tapıyorlar…
Yaratanımız ibadetlerinizde sadece benden yardım isteyin dememiş miydi?
Günde en az elli defa namazlarımızda tekrarlamıyor muyduk? (İyyakenabüdün, iyakenestain)Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım bekleriz. Diye tekrarlar dururuz Fatiha suresinde. Ey! İnsanoğlu uyan artık gaflet uykusundan. Uyan vakit geçmeden kuran’ı anlasana. O sembol dilini öğretiyor. Bak ara gör diyor. Onun için ilk sayfası Bakara… Gönderdiği kitaplarının hepsini araştırırsan, Ortak dili kullandıklarını fark edersin. Neden ele geçirmek istediklerini anlarsın dünyayı, Tapınak şövalyelerinin. Hazreti Davut Aleyhi selamdan beri, Onlar sembollerin peşinde. Halen ellerine geçiremedikleri Davut yıldızının lanetlenmiş Yahudi toplumunun simgesi olması, bayraklarının sembolü olarak taşınması boşuna mı? Değil…
Bilgelik sırrının saklandığı Davut yıldızı gizli ilimlere kapı açıyor. Bir zamanlar Musa peygambere öğretilenler, çağımızda farklı konumlardaki insanlar tarafından Kullanılarak, hala güncelliğini koruyor. Kur’an Müslümanlara yasaklamış. Yaptırmadığı kötülük yok. Onu kullananlar dinden çıkanlar. Dünyanın dengelerini bozmaya çalışanlar. İncil, Tevrat ve kuranı çok iyi bilenler. Kabala öğretilerini hala devam ettirenlerdir.
Nursel Yeşilyurt

CategoriesUncategorized

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.