ÖZGÜRLÜK

rr8-1075x605

Gerekli ve zorunlu koşullar bağlamında bakıldığında insan özgür değildir. Özgürlük insanın kendi yaşamını seçmesidir. Bilgi ve yeteneklerini birleştiren insan kendi yaşam tarzını oluşturur. Kendi seçimlerini kendisi yapar. Hayallerinin peşinden giderek kendisi için uygun gördüğü hayatı yaşamaya başlar. Hayat zorluklar sorumluluklar ve seçimlerle dolu bir serüvendir. Bu serüveni kendi kabullerimizle yaşamak kendi elimizdedir.

Bu kavramlar aynı zamanda özgürlüklerimizi belirleyen unsurlardır. Yapılması gereken bu kavramlar bağlamında özgürlük çözümlemesi yapmaktır. Özgürlük bir bütün olarak yaşama dair seçimlerdir.

Hayat seçime bağlı olduğuna göre nasıl bir dünyada yaşamak istediğimiz, nasıl bir insan olduğumuzla ilintilidir. Nasıl bir insan olmayı istemek kişinin kendi elindedir. Bu bağlamda her insan kendi hayatının mimarıdır. Nasıl bir hayat seçeceğimizin arkasında nasıl bir insan olacağımızın gerçeği vardır.

Yaşam tarzları ve insan tipleri arasında bir paralellik söz konusudur. Aynı frekansta olan insanlar birbirlerini yaşantıları içine çekerler. Kendi tercihleri ile hayatlarının merkezine çekerler. Hiç karşılaşma tesadüfe dayanmaz. Hayatın şekillenmesi tamamen bireyin kendi elindedir. Her insan kendi yaşantısının efendisidir. Özgürlük doğru kullanıldığında kişiyi önemli kılar, ve ona bir anlam yükler. Sorumluluk gerektiren özgürlüklerin bedelleri de dolayısı ile ağır olur. Özgürlüklere bağlandıkça bedeller doğru orantılı olarak artar.

Her insan zorunlu olarak kendi yapısal özelliklerinin gerektirdiği eylemleri yapar. Kendisi ile uyumlu olmanın savaşımını verir.

Özgürlük bir seçimdir. Erdemli olmayı seçen insan, erdemli olmanın getirilerini peşinen kabul etmiş olur. Bu kabulleniş kısıtlamalarında zorunlu olarak kabullenişidir.

Haylazlık ve eşkıyalığı tercih eden insan, o şartların getirdiği zorlukları da yaşar. Ödenmesi gereken bedeller varsa onu da zorunlu olarak öder.

İnsanlar kendi seçimlerinin tersi olan davranış ve eylem içine girmez. Özgürlüklerin kullanımı da başlıca özgürlük meselesidir. Bu özgürlüğün kendisi için bir tercih dir.

Tercih etme yeteneği ve olanağına sahip olan insan özgürdür. Akli dengesi yerinde olmayan birey tercih yapma yetisine sahip olmadığı gibi. Başkasının egemenliği altında yaşayan insanlar Köle oldukları için yaşantıları ve yaşamları hakkında karar alma yetki ve yetilerini kullanamazlar. Hiç bir tercih hakkına sahip değillerdir.

Özgürlük kişinin hiçbir etki altında kalmadan kendi hakkındaki kararları kendisinin verip uygulama hakkına sahip olmasıdır.

Evlenirken çiftlere bu evliliği hiçbir etki altında kalmadan onaylıyor musunuz diye sorulmasının altında özgür iradenin kullanılıp, kullanılamadığı durumu şahitler huzurunda belgelemek içindir.

Aslında özgür iradeni kullanıyor musun sorusu sorulmaktadır.

İrade özgür değildir. İradenin var olabilmesi için, Bir nedene ihtiyaç vardır. İrade akıl gibi belli bir düşünce tarzıdır.

Özgürlüğün gerekli ve zorunlu koşulları göz önünde bulundurulduğu zaman bu bağlamdan bakıldığında insanlar özgür değildir..

Nursel yeşil yurt

CategoriesUncategorized

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.